kolmapäev, 15. detsember 2010

MinulikkusINFJ
INTROVERT-INTUITIIVNE-TUNDEINIMENE-OTSUSTAJA
(EII – Eetilis-intuitiivne introvert)
ÜLDINE ISELOOMUSTUS
INFJ tüüp on keeruka natuuriga, sügavalt isikupärane. Suudab mõista inimsuhete keerukust, sest ta on tugeva empaatiavõimega (võimega mõista teiste sisemaailma). Usaldab intuitsiooni ega sõltu kellegi autoriteetsest arvamusest või populaarseks kujunenud seisukohast. Probleemid peaksid teda ainult ergutama mõtlema ja tegutsema. Olles rikka kujutlusvõimega ja sügava huviga teiste inimeste vastu on ta lõpmatu inspiratsiooni ja rõõmu allikaks neile, kellega elus kokku puutub. Tema sisemine elu on liikumapanev jõud kuid võimalikuks nõrkuseks võib saada aeglus, millega ta jagab oma sisemist rikkust. Kuid seda puudust kompenseerib siirus ja hoolitsus abikaasa ja laste suhtes. INFJ tüüp on sõltumatu individualist, keda juhib inspiratsioon, loominguline mõttesähvatus. Mõnikord ei suuda ta mõista, miks tema ideed ei ole teistele vastuvõetavad, miks nad ei tule temaga kaasa. Tema sõltumatus ei ole tavaliselt silmatorkav, sest hindab kooskõla ja sõprussuhteid. Kui vaja, püüab teisi veenda aktsepteerima oma ideid ning nende elluviimise nimel koostööd tegema. INFJ tüüpi inimene tahab kõiges näha teatud mõtet, puudutagu see tööd, suhteid teistega või isegi materiaalset vara. Kõige enam on ta rahul tööga, kus saab rakendada intuitsiooni - näha tähendusi, seoseid, võimalusi. Üks niisugune töövaldkond on õpetamine. Tema empaatiavõimega sobib hästi ka psühholoogiline nõustamine, samuti muud tööalad, kus inimene ja inimsuhete tundmine on väga tähtis. Edu saavutab ta tänu inimlikule soojusele, entusiasmile, keskendumisvõimele ja originaalsusele.

ESMANE MULJE
INFJ tüüp on heasüdamlik ja hoolitsev. Tema juurest lahkutakse sooja tundega. Ta ilmutab üsna selget huvi teiste suhtes ja soovi olla meeldiv ning kasulik igas situatsioonis. Kuigi ta on väga vaikne meeldib inimestel temaga koos olla ja nad tulevad heameelega ta juurde tagasi.

SUHTLEMINE
Kõige peenemalt väljendab INFJ tüüp end kirjalikult. Tal on talent kirjutada selgelt, veenvalt ja mõjuvalt, leides alati õiget sõna. Kuid see omadus sõltub sellest, kuivõrd tal on piisavalt aega mõtiskeluks. Vastasel juhul on ta aeglane eneseväljenduses.

MIS ON ARMASTUS
Minu mõistus, süda ja hing on täis armastust.

SEKS JA LÄHEDUS
See on südame, mõistuse ja vaimu sulam. See on eneseohverdamine vastu tulles abikaasale, et mõlemad muutuksid üheks tervikuks. INFJ tüübi vaatevinklist lähedus tähendab eneseloobumist armastatu vajaduste nimel. Tema seesmine inspiratsioon saavutab oma täiuslikkuse toimingutes, mis on täis armastust, hoolitsust ja ennastsalgavust, mis omavad füüsilist iseloomu.

FINANTSID
Detailsus ja täpsus on see raske rist, mida ta kannab. INFJ tüübil on raske leida midagi inspireerivat sellises askelduste rikkas nähtuses nagu raha. Seepärast ta tavaliselt toimib rahaga mitte kõige paremal viisil. Sageli, tunnetades oma nõrkusi, ta võib olla konservatiivne ja ettevaatlik rahalistes küsimustes.

KONFLIKT
Selline sõna iseenesest ja see, mida ta tähendab, tekitab INFJ tüübil õudustunnet. Tundub, et ta on nõus seisma silmitsi surmaga kui konflikti meenutavaga. See on vastuolus tema loomuga ja ta on veendunud, et midagi head sellest välja ei tule. Kui tal siiski tuleb konfliktiga kokku puutuda, teeb ta seda tahtevastaselt ja raske südamega.

KOHUSTUSED
See on miski sügav, püsiv, igavene ja oma kõrgemas tähenduses kõikide eesmärkide ja elumõtte teostus. Ta võtab ettevaatlusega enda peale kohustusi, kuid kui see on toimunud, siis tagasiteed enam pole. Seetõttu, et INFJ tüüp on niivõrd otsustusvõimeline, on tal raske andestada oma ligimesele, kes täidab oma kohustusi vähem kui 110 protsenti. Ta esitab kõrgeid nõudmisi endale ja oma elukaaslasele, nõudes täielikku pühendumist.

VANEMLIKKUS
INFJ tüübi jaoks lapsed on elu mõte teostamine. Tema jaoks on see inimelu sisu sügavaim väljendus. Oma inspiratsiooni ta suunab lastele. Ja lapsed mäletavad temast kui kannatlikust, õrnast, lahkest ja innustavast vanemast.

LEPINGUD
Ta tunnetab tõsiseid kohustusi suhete süvendamise ja arendamise ees, seepärast lepingud tunduvad talle eluliselt vajalikena. INFJ muundab oma mõtteid ja nägemusi eesmärkideks, mis olles saavutatud, muutuvad teostatu mõõdupuuks, mis peegeldab suhetesse paigutatud energiat.

SUHETE LÕPETAMINE
Nagu ka teised Tundeinimesed (F), INFJ tüüp hoiab suhetest kinni kaua peale seda, kui nad lõpevad, mõtiskledes selle üle, kuidas võinuks parandada olukorda. Süütunne võib sundida teda suhet hoidma kuigi teiste jaoks oleks parem lahku minna. Peale seda kui õnnestub süütundest ja kaotusest vabaneda, INFJ tüüp annab suhetele hinnangu ja nagu paljud Otsustajad (J), jätab need maha ja liigub edasi uute suhete poole.

STRESS
Olles oma loomult vastutulelik ja vaikne INFJ tüüp on eriti haavatav ja alluv stressile. Arusaamatused suhetes lähedastega viivad teda tõsiselt rööbastest välja. Nagu ka kõik NF temperamendid stressi situatsioonis, INFJ tüüp tunneb end murtuna ja kaotatuna, nagu mängiks ta kellegi rolli selle asemel et jääda iseendaks. Selline „kahestumine“ võib viia haiglase seisundini, kuigi haiglaslikud sümptomid pole materiaalsed vaid kutsutud esile umbusklikkuse poolt. Tunnetades end lahtirebituna füüsilisest maailmast, INFJ tüüp on rõhutud ja halvatud oma tagasihoitud emotsioonide poolt. Vaatamata et INFJ tüüp eelistab mitte tegutseda ning varjata kuni stressisituatsioon lahendub iseenesest, talle poleks paha olla aktiivsem ning lõpetama end sättimist ümbritsevate järgi. Olles erakordselt kaasatundlik ning viisakas, INFJ tüüp kaldub pidama oma väärtusteks ka teiste veendumusi. Välise konflikti arenemisega, tal kõikumatult kasvab seesmise disharmoonia tunnetus ja INFJ tüübil tuleb ilmutada suuri pingutusi selleks et eraldada omaenda probleeme ümbritsevate probleemidest.

KUTSESUUNDUMUS
INFJ tüübil on intuitiivne taju (N) ja tundeinimese (F) otsustamisviis. Selline kombinatsioon osutab võimaluste tajule. See tähendab, et otsustamisviis viitab selle tüübi sotsiaalsele andekusele mõista teisi ja suhelda toetudes seejuures oma kujutlusvõimele, intuitsioonile. See tajutüüp võimaldab lahti rebida reaalsusest, seega käsitada ja lahendada probleeme, näha asju tulevikuperspektiivis. Sobib komplitseeritud suhtlemisprotsess, tungimine inimloomusse ja suhete keeristesse ning sügavustesse. Vaadeldava isiksustüübiga sobib hästi artistlik, kunstnikutüüpi kutsesuundumus koos mitmesuguste arendusvaldkondade ja õpitavate erialadega. Näiteks kunst, kirjandus, muusika, aga samuti usutöö, õpetamine, tervishoid, psühholoogiline nõustamine, poliitika.
USA-s asuva psühholoogiliste tüüpide kasutamise keskuse andmetel on antud tüübi esindajate seas iseloomulikumateks elukutseteks konsultandid koolituse alal, vaimulikud, arstid, spetsialistid massiinformatsiooni vahendite alal, õpetajad (emakeel, kujutav kunst, lavakunst).

PÕHIVÄÄRTUS
Hingelisus ja südametunnistus.


INFJ TÜÜBI ESINDAJATE SEAS POPULAARSEMAD ELUKUTSED:KONSULTEERIMINE / ÕPETAMINE
– kutsenõustaja
– psühholoog
– õpetaja: keskkooli vanemates klassides või kolledžis
(võõrkeel, kunstialade õppeained, muusika, sotsioloogia)
– haridusnõunik
– raamatukoguhoidja

RELIGIOON
– preester
– usutegelane
– usuõpetuse programmide juht

KUNST
– kunstnik
– näitekirjanik
– romaanide kirjanik
– luuletaja
– disainer

SOTSIAALSFÄÄR
– tervishoiuadministraator
– elanikkonna sotsiaalteeninduse organisatsiooni juht
– vahendaja konfliktide lahendamisel
– sotsioloog
– töötaja sotsiaalprobleemide alal

ÄRI
– mänedžer kaadriküsimustes
– marketingispetsialist
– nõustaja organisatsiooniküsimustes
– kaastöötajatele abiprogrammide koordinaator


ORGANISATSIOONIDES
INFJ tüüpi inimeste domineerivaks orientatsiooniks on inimsuhted, eneserealiseerimine ja ümbritsevate inimeste eneseteostamisele kaasaaitamine. Organisatsioonis esineb INFJ tüüp omamoodi veorihmana, vahelülina kõikide teiste inimtüüpide vahel, aidates kaasa ideede teostamisele lõppresultaadini inimeste püüdluste energia kaasamisega. INFJ tüüp ei erista organisatsiooni arengu võimalusi seal töötavate inimeste arengust nagu ka nendevahelisi suhteid. Ta tunneb muret selle üle, mida nimetatakse organisatsiooni kliimaks, püüdleb koostöö harmoonia poole sotsiaalsetes situatsioonides, eelistab motiveerida inimesi pigem "präänikuga" kui "piitsaga". Sellest tulenevad probleemid seisnevad selles, et INFJ tüüp süveneb sageli teiste inimeste vajadustesse sel määral, et tal jääb puudu aega ja energiat omaenda toiminguteks. Tema organisatsiooni puudutavad otsused võivad olla rohkem mõjutatud sümpaatiast ja antipaatiast kui allutatud lõplikule eesmärgile. Ta satub sageli keerulisse situatsiooni kahe vastandgrupeeringu vahele, kus kumbki neist peab teda oma pooldajaks. Püüdes luua initsiatiivi, iseseisvuse ja vabaduse õhkkonda, pole INFJ tüüp alati suuteline kontrollima täitmist ja rangelt kutsuma vastutusele. Tal on kalduvus vältida diskomfortsete suhetega situatsioone ja võib jääda siin vastuoludega hätta.INFJ TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:
– inimloomuse ning inimsuhete hea mõistmine;
– tundelisus ja tähelepanelikkus inimeste suhtes.


INFJ TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:
– vähene otsustus- ja algatusvõime;
– liigne põhjalikkus ja detailsus planeerimisel.


SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– püüa olla avatum teiste arvamuste suhtes – saad oma ideedele laiema
kandepinna;
– püüa arutada oma nägemust, asjast arusaamist teistega, anda neile
tagasisidet;
– püüa arendada veenmisoskust, et võidelda oma ideede teostamise
eest.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar